main_banner

प्रदर्शनी

अमेरिका

लस भेगासमा 1 आवरणहरू -1 (1)
लस भेगासमा 1 आवरणहरू -1 (2)
लस भेगासमा 1 आवरणहरू -1 (3)
लस भेगासमा 1 आवरणहरू -1 (4)
https://b341.goodao.net/exhibition/
लस भेगासमा 1 आवरणहरू -1 (6)
लस भेगासमा 1 आवरणहरू -1 (7)
लस भेगासमा 1 आवरणहरू -1 (8)

युरोप

३ रुसमा मोसबिल्ड -४२५५१ (१)
३ रुसमा मोसबिल्ड -४२५५१ (२)
३ रुसमा मोसबिल्ड -४२५५१ (३)
रुसमा ३ मोसबिल्ड -४२५५१ (४)
रुसमा ३ मोसबिल्ड -४२५५१ (५)
रुसमा ३ मोसबिल्ड -४२५५१ (६)
३ रुसमा मोसबिल्ड -४२५५१ (७)
रुसमा ३ मोसबिल्ड -४२५५१ (८)

एशिया

1 BIG5 दुबई मा -2 (1)
1 BIG5 दुबई मा -2 (2)
1 BIG5 दुबई मा -2 (3)
1 BIG5 दुबई मा -2 (4)
1 BIG5 दुबई मा -2 (5)
1 BIG5 दुबई मा -2 (6)
1 BIG5 दुबई मा -2 (7)
/प्रदर्शनी/

ओशिनिया

मेलबर्न -१ मा २०१६ को डिजाइन निर्माण
मेलबोर्न -2 मा 2016 डिजाइन निर्माण
मेलबर्न -3 मा 2016 डिजाइन निर्माण

क्यान्टन फेयर

2009 क्यान्टन फेयर
2011 क्यान्टन फेयर
2012 क्यान्टन फेयर
2013 क्यान्टन फेयर
2014 क्यान्टन फेयर
2015 क्यान्टन फेयर
https://b341.goodao.net/exhibition/
2016 HuaXia मेला -2